• सजनी नौबागे

 

हुन्छु म त दङ्ग
आमा बाबा सङ्ग
घरका मेरा साथी
राख्छु धेरै माथी ।

हाँस्दा संगै हाँस्ने
रुँदा फकाउने
माया गर्ने खुबै
जाती कति दुबै ।

भनेको नि मान्छु
ज्ञानी सधै बन्छु
मन भरी माया
यिन्कै हु म छाँया ।