एलिएनको पृथ्वी भ्रमण अर्को ग्रहमा मानीस भन्दा बुद्धिमान जीव हुनसक्ने जानकारीमुलक रमाइलो बाल कथा स‌ग्रह हो । यो कथा कृतिका कथाकार जितेन्द्र
रसिक हुन् ।