बाबुनानीहरु तपाईंहरुलाई थाहा छ ? संसारको सबै भन्दा सानो चरा कुन हाे ? संसारको सबै भन्दा सानो चराको नाम हमिङ बर्ड हो । हमिङ बर्ड दक्षिण अमेरिकामा पाइन्छ । यस्का ३ सय ४० प्रजाती छन । हमिङ बर्डको शरिरको लम्बाई ३ देखि ५ इन्च मात्र हुन्छ ।