नानीबाबुहरु तपाईं हरुलाई थाहा छ संसारको सानो चरा बारे ? संसारको सानो चराको नाम हमिङ वर्ड हो । यो दक्षिण अमेरिकामा पाइन्छ । हमिङ बर्डका ३ सय ४० प्रजाती छन । हमिङ बर्डको शरिरको लम्बाई ३ देखि ५ इन्च मात्र हुन्छ । हमिङ बर्डमध्य कै सानो प्रजाती भने बि हमिङ बर्ड हो ।यो बि हमिङ बर्डको लम्बाई मात्र २ इन्चको हुन्छ । हमिङ बर्ड दायाँबायाँ , तलमाथि जुन सुकै दिशामा उड्न सक्छ । फुलको रस नै हमिङ बर्डकी मुख्य भोजन हो ।